ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Konfederacja to partner w trójstronnym dialogu społecznym

Płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa

Źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców

Seminarium

 

Szanowni Państwo,

w imieniu GRUPY ROBOCZEJ DS. MONITOROWANIA SEKTORA BUDOWLANEGO, w ramach projektu „Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie” mamy przyjemność zaprosić Państwa na SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE RAPORT dot. analizy zasad finansowania kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem rozwiązań parytetarnych oraz organizacja i zapewnienie dalszego funkcjonowania (w tym potencjalnych źródeł finasowania) Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwo, na podstawie przykładów w UE oraz wniosków i rekomendacji Rady. Autorami są:  dr Andrzej Żurawski, dr. Jacek Lewicki

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione zasady finansowania kształcenia ustawicznego,  zapewnienia dalszego funkcjonowania Sektorowej Rady ds.  Kompetencji w Budownictwie, oraz podanie rekomendacji po zakończeniu obecnie realizowanego projektu. W załączeniu przesyłamy zaktualizowaną agendę programu seminarium Grupy Roboczej ds. Monitorowania Sektora Budowlane

SEMINARIUM  Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. w Warszawie.

MIEJSCE ORGANIZACJI: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna sala 421 godz. 10:40przy ul. Okopowej 59, (01-043) Warszawa

Gorąco zachęcamy do udziału podczas prezentacji powyższego Raportu oraz prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa. Dla tych Państwa którzy niestety nie będą mogli uczestniczyć osobiście z rożnych przyczyn, poniżej udostępniamy link umożliwiający uczestnictwo w wydarzeniu on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Team’s

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 377 365 177 05
Kod dostępu: S9ngh2

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

Program seminarium (pdf)


 

Sektorowa Rama ds. Kompetencji Budownictwo

Od marca 2017 roku partnerstwo w składzie: Związek Zawodowy „Budowlani” (lider), Polska  Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej oraz Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości realizuje projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Skoncentrowano się na kluczowych elementach projektu, tak aby raporty poszczególnych grup roboczych Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie były odpowiednio skoordynowane, tworzące kompleksową, dobrze uzasadnioną i udokumentowaną całość, oraz zmierzały do osiągnięcia celu głównego odnoszącego się do problematyki kompetencji w budownictwie.

Przyjęta problematyka współpracy partnerów została określona min. do możliwie efektywnego rozwiązania stabilnej luki kompetencyjnej i występującego dużego zapotrzebowania na obiektywnie dobrze wykwalifikowanych pracowników w budownictwie. Analizy sytuacji na rynku daje obraz kierunków i potrzeb skutecznego działania.

Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, w ramach prac powołanej Grupy Roboczej Monitorowania w tym projekcie – przydzielono działania w następujący zakresie;

Działania są prowadzone w trakcie realizacji projektu PARP do poł 2023 r, ale mamy nadzieje na ich kontynuacje dla realnych potrzeb branży i licznej rzeszy odbiorców, w postaci zainteresowanych organizacji i instytucji branży budownictwa.

 

     

AKTUALNOŚCI 

   

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Branży Budowlanej
 
  Projekt Nadbudowe3e.pl   Biuletyny informacyjne
   
Na spotkaniu miały miejsce wystąpienia przedstawicieli pracobiorców, pracodawców i organizacji
branżowych budownictwa takich jak:Pana Tadeusza Ryśnik, członek Zespołu Trój-stronnego z NSZ Solidarności oraz
Pana Przewodniczącego Z .Janowskiego z ZZ Budowalni.
Pana dr. K. Symela z ITeE; Łukasiewicz z Radomiant. projektu powołania Branżowego Centrum UmiejętnościDecyzją KAPITUŁY KONFEDERACJI, przewidziano uroczyste wręczenie ODZNAK im. KAZIMIERZA WIELKIEGO przedstawicielom: instytutów, sektora produkcji wyrobów budowlanych i usług.Przekazano DYPLOM z okazji XX LETNIEJ WSPÓŁPRACY Konfederacji z Instytutem Technologii Eksploracji w Radomiu: Sieć Łukasiewicz    
  Stowarzyszenie podjęło działania od 2017 w celu przyjęcia do realizacji projektu Nadbudowa 3E. Przy współpracy z ZZ Budowlani przygotowano debatę ekspercką w dniu 29.11.18r. oraz pierwsze posiedzenie robocze przedstawicieli organizacji w dniu 18.01.2019r.

Priorytetem powołanej GRUPY INICJATYWNEJ dla tego projektu, składającej się z ponad 10 instytucji pod przewodnictwem KBiN, jest promocja projektu promocji realizacji nadbudów na terenach uzbrojonych w oparciu o lekkie technologie oraz wymiana doświadczeń.

  Biuletyny informacyjne zawierają aktualne dane zbierane i wyselekcjonowane każdego miesiąca z sektora budowlanego. Baza informacji skupia się na wykorzystaniu wielu platform i forum informacyjnych.
Czytaj dalej  

Czytaj dalej

  Czytaj dalej

Aktualne potrzeby remontowe w zarządzaniu nieruchomościami
 
  Zatrudnianie osób w wieku 50+ i z niepełnosprawnościami w polskim sektorze budowlanym.   Spotkanie Świąteczne środowisk budownictwa, infrastruktury i nauk technicznych
   
W przeprowadzanym cyklicznie przeglądzie, oprócz dostępności na stronach internetowych oraz w bazach danych bogatego zakresu informacji z różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego i dotyczących środowiska badane są
także m.in. otwartość stosowanych formatów, dostępność metadanych oraz możliwość komputerowego odczytu danych.
  Niniejszy raport stanowi próbę diagnozy problemu niedoboru kadr w polskiej branży budowlanej, jego głównych przyczyn, a także oceny środka zaradczego w postaci lepszego wykorzystania potencjału zatrudniania w branży osób starszych (w wieku 50+) oraz osób z orzeczoną niepełno-sprawnościami.   Uroczystość zorganizowana po 3 latach pandemicznej przerwy zgromadziła przedstawicieli firm członkowskich PZPB, partnerów biznesowych, naszych przyjaciół, sympatyków, reprezentantów administracji państwowej oraz środowisk naukowych. Mamy nadzieję, że tym sentymentalno-nastrojowym koncertem udało nam się wprowadzić Państwa w przedświąteczny nastrój wyciszenia i zadumy a poziom artystyczny usatysfakcjonował najbardziej wybredne ucho.

Czytaj dalej
 
Czytaj dalej
  Czytaj dalej